··· produkten  
Gratis 14 dagen trial
Download

         

Enkele reacties:

"...mijn dochter heeft inmiddels 3 tienen op rij! Geweldig programma..."
"...mijn zoon zei spontaan: "Ik ga even oefenen". Ik wist niet wat ik hoorde..."


Fractaal - Dictee is een programma voor kinderen in de basisschoolleeftijd waarmee ze effectief en op een leuke manier leren spellen. Uit onderzoek blijkt dat computers in het spellingsonderwijs een goed alternatief vormen voor het bevorderen van de spellingsprestaties.

De woorden kunnen auditief en/of visueel worden aangeboden. Daarbij hanteert het programma een methode van directe informationele visuele feedback. Recent onderzoek (Weekers et al, (2005), Leren spellen met de computer: 'Spellingchecker' versus 'Visuele feedback', Tijdschrift voor orthopedagogiek, 44, 28-36) heeft aangetoond dat kinderen met deze methode het snelst leren.

Vooral het snelle leren is van belang voor kinderen omdat het leren van spelling door veel leerlingen als vervelend wordt gezien. Daarnaast motiveert het gebruik van de computer nog eens extra.

Het gebruik van het programma is zeer eenvoudig. Kant en klare woordenlijsten en woordenbestanden kunnen eenvoudig van het internet (vanuit het programma) worden gedownload. Daarnaast kunnen woordenlijsten met anderen worden gedeeld via email of diskette, memorystick enz. Uiteraard is het ook mogelijk zelf woordenlijsten, uit het bestaande woordenbestand, samen te stellen en/of nieuwe woorden aan het woordenbestand toe te voegen. Een methode die bijvoorbeeld ook erg goed werkt is het kind zelf de woorden te laten inspreken. Dit is leuk maar ook leerzaam voor het kind.

Directe informationele visuele feedback houdt in dat het kind meteen nadat het een verkeerd woord heeft gespeld feedback krijgt op het resultaat. Dit wordt in Fractaal - Dictee gedaan door het verkeerd gespelde een rode kleur te geven en te vergelijken met het goede woord (informationeel). Het verkeerd gespelde woord verdwijnt langzaam uit beeld alsof het wordt weggegooid. Het verkeerd gespelde wordt, nadat alle woorden in de woordenlijst aan de beurt zijn geweest, herhaald. Eťn enkel woord wordt niet vaker dan 3 keer herhaald. Een goed gespeld woord wordt beloond met een opgestoken duim en een applaus.

In het hoofdscherm van het programma is het aantal visuele prikkels beperkt tot een minimum. Slechts de strikt noodzakelijke informatie is op het scherm zichtbaar. Verder zijn rustige en contrasterende kleuren toegepast. Met name voor kinderen met spellingsmoeilijkheden zorgt deze rustige presentatie van de woorden voor optimale informatie-overdracht.

Voordelen Fractaal - Dictee:
Directe informationele visuele feedback zorgt voor snel leren
Te gebruiken in combinatie met elke taalmethode in het basisonderwijs
Kinderen met spellingsmoeilijkheden leren sneller en blijven gemotiveerd
Eenvoudig importeren en exporteren van woorden en woordenlijsten
Eenvoudig importeren van kant en klare woordenlijsten van het internet
Optimale geluidskwaliteit bij minimale bestandgrootte (ogg-vorbis compressie)
Eenvoudig zelf woorden toevoegen en inspreken
Rustige presentatie van de woorden

Systeemeisen:
Pentium I of hoger
Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000 of XP
Microsoft Internet Explorer 5+

 Copyright Quirex 2003